lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Större risker

Enligt Risk- och Sårbarhetsanalys 2014 har följande händelser identifierats som riskområden inom Säters kommun.

Större risker:

  • trafikolyckor i samband med transporter av farligt gods på riksväg 70 passerande tätbebyggda områden i kommunen samt LV 266 vilken sträcker sig genom Stora Skedvi kommundel
  • olyckor gällande farligt gods transporter på järnväg
  • större bränder


Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Malin Karhu Birgersson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-55 128
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000