lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Dammbrott - så gör du om en damm i Dalälven går sönder.

De olika översvämningsskikten kan du se på Länsstyrelsen Dalarnas karttjänst / webbgis

Maximal vattenutbredning i Säters kommun vid dammbrott

Översvämningens omfattning vid ett dammbrott beror på vilken damm det gäller och den aktuella flödessituationen i älven – översvämningskarteringen beskriver den största vattenutbredningen som dammbrott beräknas kunna leda till.

Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för ett 100-årsflöde. Sannolikheten för ett 100-årsflöde är 1 på 100 för varje enskilt år. Sannolikheten för att flödet ska inträffa en gång under 100-årsperioden är    63 % och sannolikheten att det ska inträffa två gånger under samma period är 40 %

Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för det högsta beräknade flödet enligt riktlinjer för flödesdimensionering för dammar (Flödesdimensioneringsklass l dammar)
Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Malin Karhu Birgersson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-55 128
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000