måndag 27 mars 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

POSOM - stöd vid kris

Socialstyrelsen har i allmänna råd "Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer givit kommunerna riktlinjer för att bygga upp en psykisk och social katastrofberedskap. POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt Omhändertagande.

Resurspersonerna kommer bland annat från Svenska kyrkan, polisen, kommunens och landstingets verksamheter och Räddningstjänsten Dala Mitt samt ett antal frivilliga stödpersoner.

Personerna i POSOM-gruppen arbetar med akut hjälparbete, när de blir kallade. De kan till exempel:

 • ta hand om chockade människor
 • hjälpa till med inkvartering, mat, kläder
 • lösa praktiska problem
 • ta hand om anhöriga
 • ringa telefonsamtal, exempelvis "ring hem och tala om att jag är oskadd"
 • sitta hos drabbade som väntar på besked, ordna kaffe, varm filt, hålla i handen
 • skydda drabbade från massmedia och nyfikna
 • sysselsätta och ta hand om barn
 • bemanna jourtelefon

POSOM-gruppen kallas in av räddningschefen, polisinsatschefen, kommunens krisledning eller annan kommuns POSOM-grupp vid större olyckshändelser och katastrofer, där samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

Säters POSOM-grupp kommer efter aktivering samlas vid Coriandergården i Säter.

Telefonuppgifter till jourtelefon POSOM kommer att publiceras på denna sida under rubriken, Information till allmänheten vid allvarlig händelse,  samt på startsidan.

Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Malin Karhu Birgersson
 • Förvaltningschef
 • Tel: 0225-55 128
 • Skicka e-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000