måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Frivilliga Resursgruppen – FRG – från alla frivilligorganisationer

Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse.
I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till.          Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG – Frivilliga Resursgruppen.                                                              Kontaktperson FRG Säter: Pia Järudd. pia.jarudd@kommun.sater.se

Vad gör FRG?

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen, som vid exemplen ovan, eller vid andra behov.

Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter.
Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter.
En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Här kan du läsa mer om FRGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Malin Karhu Birgersson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-55 128
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000