tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Beredskapsorganisation

Vid en allvarlig händelse måste kommunen vara beredd att vidta snabba åtgärder.

Kommunen har därför en speciell krisledningsorganisation, vilken leder kommunens krisledningsarbete. Organisationen består av såväl politiker som tjänstemän.

En del av krisledningsorganisationen är beredningsgruppen, vilken aktiveras av kommunchef.

Beredningsgruppen består av kommunchefen, förvaltningschefer, säkerhetssamordnare och informationschef. Dessa kan komma att kompletteras med andra verksamhetsansvariga med hänsyn tagen till inträffad händelse.

Beredningsgruppens uppgift är att leda kommunens krisledningsarbete samt hantera intern och extern kommunikation.

Kommunen har även en utsedd informationsorganisation, vilken ska hantera informationsbehovet som uppstår kopplat till aktuell händelse.

Vid en extraordinär händelse kan även kommunens krisledningsnämnd, vilken består av politiker, komma att aktiveras. Krisledningsnämndens uppgift är bla. beslut om mer omfattande prioriteringar av resurser och ekonomiska medel, föranlett av aktuell händelse.


Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Malin Karhu Birgersson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-55 128
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000