måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Information till allmänheten vid allvarlig händelse

Vid en allvarlig händelse inom Säters kommun kommer kommunens krisledningsorganisation i första hand delge information genom följande kanaler:

  • Via kommunens hemsida på denna plats
  • Via kommunens hemsida på första sidan som nyhet
  • Via uppstartad Facebook-sida
  • Via kommunens växel 0225-55000
  • Via 113 13 Information till allmänheten
  • Via ett särskilt upplysningsnummer som kommer att publiceras på kommunens hemsida. Upplysningsnumret kommer att bemannas av delar av kommunens krisledningsorganisation där upplysningar kommer att ges om händelsen.
  • Upplysningsnumret kan efter aktivering av kommunen, även användas av den som vill lämna viktig information.
Vid en händelse föranledd av elavbrott, är sannolikheten mycket stor att såväl internet som all telefoni inom kommunen slutar att fungera. Mobiltelefoni och IP-telefoni är särskilt sårbart. De som har fast ansluten telefon har dock betydligt större chans att behålla möjligheten att ringa vid elavbrott.Vid längre elavbrott där telefoni och internet slutat fungera kan information från kommunen hämtas vid följande informationscentraler:
  • Säters Bibliotek
  • Gustafs Bibliotek
  • Stora Skedvi Bibliotek
Information om allvarlig händelse inom Dalarna finns under länk: Dalarnas Kriswebb om allvarlig händelse på annan plats i Sverige finns under länk: Krisinformation.se


Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000