tisdag 30 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Brandsläckare

6 kilo pulver kan rädda ditt hem

En handbrandsläckare med minst sex kilo pulver är bra och effektiv mot små bränder. Pulver släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och är lätt att använda för den som är ovan. Pulversläckare går dessutom att använda i elektronisk utrustning och är relativt underhållsfria om de förvaras inomhus.

Räddningsverket rekommenderar 6 kg pulver

Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand en gokänd handbrandsläckare enligt SS EN 3-7 med minst sex kilo pulver.Valet baseras på praktiska försök genomförda av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Bakom rekommendationen står Räddningsverket, Konsumentverket, Svenska Brandförsvarsföreningen, Försäkringsförbundet, Svebra, och Brandserviceföreningen.

Pulversläckare bäst på hemmaplan
En handbrandsläckare med minst sex kilo pulver är det bästa och effektivaste i hemmiljö. Den släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och är lätt att använda också för den som är ovan. Det visar försök vid enheten för brandteknik, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, i Borås.

Tidigare har det rått delade meningar om vilken typ av brandsläckare som bör rekommenderas i hemmiljö. Nu finns svart på vitt: Pulver släcker rumsbränder bättre och effektivare än motsvarande mängd vätskebaserade släckmedel.

Vid de flesta testerna släcktes branden helt då pulversläckare användes, enligt ansvariga på SP. Skumsläckare krävde däremot en van och kunnig användare för att fungera effektivt och vattensläckares kapacitet var betydligt sämre än både pulver- och skumsläckares.
SP konstaterar att man som första val ska rekommendera ovana användare att köpa en släckare med ABC-pulver. Den klarar alla typer av bränder: bränder i fasta material, bränder i vätskor och gasbränder.

Släckarens effektivitetsklass i sig tycks inte vara avgörande för om släckinsatsen ska bli framgångsrik, istället understryker SP vikten av att pulversläckaren innehåller så mycket släckmedel som möjligt.

I försöken visade det sig till exempel att man kunde släcka en brand med så hög brandeffektivitet som 960 kW med cirka 30 procent av innehållet i en nio kilos pulversläckare. Små släckare hade däremot en begränsad effekt, eftersom mängden släckmedel var för liten. Då man sällan vet exakt hur stor omfattning en brand får är det bättre ju större pulversläckaren är. Minimum är sex kilo, men man kan gärna gå upp till nio eller tolv kilo.
Provningarna visade också att pulver hade en bättre förmåga att komma runt i vinklar i rummet jämför med de vätskebaserade släckmedlen. Det transporterades helt enkelt runt med hjälp av luftrörelserna i brandrummet.
Nackdelen är att pulversläckare smutsar ner. Men smutsigt blir det även när det brinner. Det gäller därför att släcka så fort som möjligt och då är pulver bäst. Saneringen efteråt är ett överkomligt problem.

Också representanter från Räddningsverket, Svenska Brandförsvarsföreningen, Brandserviceföreningen, Konsumentverket och Försäkringsförbundet som ingått i projektets referensgrupp och som haft möjlighet att närvara vid försöken är överens om att pulversläckare är att föredra av släcktekniska skäl.

Försäkringsbranschen har klart och tydligt uttryckt att de tar på sig saneringskostnaderna även vid våda- eller okynnesutlösning. I det långa loppet tjänar de på att folk använder pulversläckare, även om släckarna ibland kommer att användas mot väldigt små bränder som lätt hade kunnat släckas på annat sätt.

Alla pulversläckare går dessutom att använda i elektrisk utrustning och är relativt underhållsfria om de förvaras inomhus. En skumsläckare bör man däremot se över och byta skumvätska i vart femte år. 

Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Malin Karhu Birgersson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-55 128
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000