lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Att förebygga anlagd brand


 • Håll objudna gäster ute. Se till att dörrar till källare, soprum, vindar, förråd, garage och andra allmänna utrymmen hålls låsta. Kontrollera att dörrstängaren är tillräckligt kraftig för att stänga dörren och att låsmekanismen inte är för trög så att dörren stannar i olåst läge. Uppmana de boende att rapportera allt misstänkt till polisen.

 • Håll trapphus och entréer fria från brännbart material.

 • När du sätter upp meddelanden i trapphuset till hyresgästerna - använd alltid anslagstavla med glas eller genomskinlig plast. 

 • Samla inte lättantändligt skräp i källare och på vindar. Informera eventuella hyresgäster om riskerna med att ha för mycket brännbart material i förråden.

 • För att förebygga containerbränder bör containrar med låsbara lock användas. Om man använder öppna containrar, se till att de placeras minst sex meter från byggnad eller utstickande tak.

 • Beskär vegetation - särskilt intill fasader. Detta skapar fri sikt och minskar risken för anlagd brand.

 • Bra belysning minskar risken för anlagd brand. Det finns numera billiga utomhusarmaturer med rörelsedetektor, som tänder lyset när någon rör sig i närheten.
Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Malin Karhu Birgersson
 • Förvaltningschef
 • Tel: 0225-55 128
 • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000