måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Vintervy över is

Kris och Säkerhet

Säters kommun arbetar för att Säter skall vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. Detta skall ske genom att skapa en god förmåga att förebygga och hantera kriser. En god planering och beredskap skall i första hand förhindra och i andra hand minimera negativa konsekvenser.

Under följande finns information om kommunens beredskapsorganisation samt annan information inom området kris och säkerhet.

En grundläggande princip i vårt samhälle är att var och en av oss har huvudansvaret för att skydda vårt liv och vår egendom. Det gäller vid olyckor i vardagen, hemma och på fritiden. Men det gäller också vid svåra olyckor eller kriser som kan påverka stora delar av vårt samhälle och hota vår demokrati och mänskliga rättigheter.

I ditt ansvar som boende i Säter ingår att:

  • vara medveten om och förbereda dig för att olyckor och kriser kan inträffa som påverkar din vardag
  • vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först måste riktas till grupper som inte själva har förmåga att ta sitt ansvar. Exempelvis barn, gamla, sjuka och personer med funktionssnedsättningar. Är du frisk och stark måste du därför ha en beredskap för att kunna hantera din egen och dina anhörigas situation. 
  • aktivt hålla dig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från kommunen eller myndigheter
  • ha en beredskap för att möta grundläggande behov som tillgång på vatten, mat och värme, framförallt i inledningen av en kris.
  • För vidare information om ditt eget ansvar samt anvisningar om hur du kan vidta förberedelser, se länk din säkerhet till höger.
Sidan uppdaterad 2015-08-05 av Margareta Jakobsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Malin Karhu Birgersson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-55 128
  • Skicka e-post

Besöksadress:

Rådhuset, Åsgränd 2

Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000