torsdag 30 mars 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Forsande vatten

Va-taxa

Kommunens kostnader för produktion av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten finansieras fullt ut via VA-taxan. Den fastställs av kommunfullmäktige.

Avgifterna delas upp i två huvuddelar.

 • Anläggningsavgift, som är en engångsavgift, är knuten till kostnaderna för ledningarna till fastigheten.
 • Brukningsavgift, som är relaterad till förbrukningen, är knuten till produktion av renvatten och omhändertagande av avloppsvatten.

Brukningsavgift för VA 2016

Prisexempel för en villa ansluten till vatten och avlopp

Fast avgift3 575 kr/år
Lägenhetsavgift1 190 kr/år
Rörlig avgift23,75 kr/m3

Prisexempel för ett flerbostadshus med 15 lägenheter ansluten till vatten och avlopp

Fast avgift3 575 kr/år
Lägenhetsavgift 15 x 119017 850 kr/år
Rörlig avgift23,75 kr/år

Anläggningsavgift för VA 2016

Kostnad för anslutning till vatten och avlopp

Servis- och förbindelsepunktsavgift65 000 kr
Lägenhetsavgift25 000 kr
Tomtyteavgift20 kr m3

Prisexempel: En villa med 1000 m2 tomt betalar 65000 + 25000 + 20x1000= 110 000 kr.

Slamtömning

Tömning och omhändertagande av slam från enskilda avloppsanläggningar sköts i Säters kommun av BS-sanering.

Taxan är tagen av kommunfullmäktige och är som följer:
Volym 0   -  2,0 m³1 053:- per tömning
Volym 2,1 - 4,0 m³1 459:- per tömning
Volym 4,1 - 6,0 m³2 086:- per tömniing
Volym 6,1 - 9,0 m³3 055:- per tömning

Extra per m³ utöver 9 m³  532-
Extrakostnad budning per tillfälle  265:-
Extrakostnad akuttömning per tillfälle 1435:-

Avgiften enligt ovan regleras enligt SCB:s index T 92 SÅE2.
Förändring träder i kraft vid årsskifte.

Lagstadgad mervärdesskatt ingår i ovan angivna priser.

Vid budningar eller annan kundkontakt, ring kommunens kundtjänst, tel. 0225-55 151 eller 0225-55 131.

Sidan uppdaterad 2017-02-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 • Anna Nygren
 • VA-Renhållningschef
 • Tel: 0225-55 143
 • ---
 • Jenny Nygren
 • Tel: 0225-55 131 mellan kl.10-12
 • ---
 • Johanna Engström
 • Tel: 0225-55 151 mellan kl.10-12
 • ---
 • E-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000