måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Forsande vatten

Va-taxa

Kommunens kostnader för produktion av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten finansieras fullt ut via VA-taxan. Den fastställs av kommunfullmäktige.

Avgifterna delas upp i två huvuddelar.

 • Anläggningsavgift, som är en engångsavgift, är knuten till kostnaderna för ledningarna till fastigheten.
 • Brukningsavgift, som är relaterad till förbrukningen, är knuten till produktion av renvatten och omhändertagande av avloppsvatten.

Brukningsavgift för VA 2016

Prisexempel för en villa ansluten till vatten och avlopp

Fast avgift3 575 kr/år
Lägenhetsavgift1 190 kr/år
Rörlig avgift23,75 kr/m3

Prisexempel för ett flerbostadshus med 15 lägenheter ansluten till vatten och avlopp

Fast avgift3 575 kr/år
Lägenhetsavgift 15 x 119017 850 kr/år
Rörlig avgift23,75 kr/år

Anläggningsavgift för VA 2016

Kostnad för anslutning till vatten och avlopp

Servis- och förbindelsepunktsavgift65 000 kr
Lägenhetsavgift25 000 kr
Tomtyteavgift20 kr m3

Prisexempel: En villa med 1000 m2 tomt betalar 65000 + 25000 + 20x1000= 110 000 kr.

Slamtömning

Avgifterna gäller fr.o.m 2017-05-01 och indexregleras årligen fr.o.m 1 jan 2018 enligt Avfall Sveriges index A 12:3 Slamtömning. Avgiften innefattar hämtningskostnad samt behandlingskostnad för slam från enskilda brunnar och tankar samt tömning av minireningsverk, fosforfällor och fettavskiljare. Priserna är inkl. moms.

Taxan är tagen av kommunfullmäktige och är som följer:
Volym 0   -  2,0 m³1 050:- per tömning
Volym 2,1 - 4,0 m³1 325:- per tömning
Volym 4,1 - 6,0 m³1 875:- per tömniing
Volym 6,1 - 9,0 m³2 700:- per tömning
Extra per m³ utöver 9 m³  400:-

Extra kostnad budning per tillfälle 215:-
Extra kostnad akut slamtömning per tillfälle 275:-

Extra kostnad tömning av minireningsverk ovanståne plus 170:-
Hämtning av material från fosforfälla 1.150:-

Budningar sker inom 5 arbetsdagar. Akut tömning sker inom 24 timmar.

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare 1.450:-

Vid budningar eller annan kundkontakt, ring kommunens kundtjänst, tel. 0225-55 151 eller 0225-55 131.

Sidan uppdaterad 2017-05-05 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 • Liv Almstedt
 • VA-Renhållningschef
 • Tel: 0225-55 000
 • ---
 • Zsara Nyström
 • Tel: 0225-55 131
 • ---
 • Johanna Engström
 • Tel: 0225-55 151
 • ---
 • E-post
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000