måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Forsande vatten

Ledningsnät

Ledningsnätet i kommunen har en totallängd om ca 13 mil. Avloppsledningar, avloppspumpstationer, vattenledningar och dagvattenledningar, som har till uppgift att transportera vatten både till och från hushållen.
Va-avdelningen ansvarar både för drift och underhåll av ledningsnätet, och nyanläggning inom va-sektorn. Stopp i avloppsledningar och läckor på vattenledningarna hör till de vanligaste akutproblem som skall åtgärdas.

Planerade reparationer och utbyte av äldre va-ledningar pågår kontinuerligt.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Liv Almstedt
  • VA-Renhållningschef
  • Tel: 0225-55 000
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000