torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Enskilda avlopp

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för prövning och tillsyn av enskilda avlopp. Att inrätta ett enskilt avlopp för klosettvatten och BDT-vatten kräver tillstånd. Avloppsanordningar för endast BDT-vatten kräver en anmälan. De avloppsanläggningar som är dimensionerade för 25-100 personkvivalenter är anmälningspliktiga, enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken.
 
År 2006 utkom Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar (NFS 2006:7).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Det innebär i stort att kommunen delas in i områden med normal eller hög skyddsnivå gällande hälsoskydd och/eller miljöskydd. Vid nyinrättande, eller ändring av enskilda avloppsanläggningar, görs bedömningar efter de bestämmelserna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillämpar de allmänna råden för små avlopp och ställer därmed reduktionskrav på enskilda avloppsanläggningar enligt NFS 2006:7. För att få hjälp med att anlägga ditt avlopp kan du vända dig till en entreprenör.

Förslag på reningsmetoder

Hög skyddsnivå (reducera 90% av fosforn)

 • Minireningsverk och efterbehandling såsom infiltration/markbädd
 • Slamavskiljare med kemisk fällning tillsammans med infiltration/markbädd
 • Slamavskiljare markbädd med fosforfälla

Normal skyddsnivå (reducera 70% av fosforn)

 • Slamavskiljare med infiltration
 • Slamavskiljare med markbädd

Blankett för anmälan/ansökan finns att hämta hos Samhällsbyggnads- förvaltningen eller på hemsidan. Se länk till höger. Var uppmärksam på bilagor som ska medfölja ansökan. Exempelvis ska ett markprov tas då ansökan gäller en infiltrationsanläggning. Provet tar sökanden själv, och skickar till laboratorium som utför jordartanalyser.


Riktlinjer för enskilda avlopp

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Säter har antagit riktlinjer för de enskilda avloppen i Säter. Klicka på Riktlinjer - enskilda avloppWord för att läsa dokumentet. I BilaganWord till riktlinjerna finns vidare beskrivning av vad som gäller.


Svar på vanliga frågor:

 • Hur lång tid tar det att få svar på ansökan om enskilt avlopp?Svar: Räkna med att det kan ta minst tre veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan med alla bilagor. Berörda, såsom grannar, har rätt enligt lag att lämna synpunkter på din ansökan.
 • Vad gäller om jag vill gräva om infiltrationen?
  Svar: Det är anmälningspliktigt att gräva om en infiltration eller markbädd. Men att ändra platsen för en befintlig bädd betraktas som en omlokalisering som kräver nytt tillstånd.
 • Hur stor ska slamavskiljaren vara?
  Svar: Den ska rymma 2000 l, eller 4000 l för en anläggning med fosforfällning.
 • Kan jag ha kvar en gammal slamavskiljare när jag renoverar en gammal avloppsanläggning?
  Svar: Det går bra om slamavskiljaren har tre kammar som är hela, den har en våtvolym på minst 2000 l, den är tät och har ett helt t-rör.
 • Vilka skyddsavstånd gäller till dricksvattenbrunnar?
  Svar: Schablonmässigt skyddsavstånd är 50 m då man vill inrätta en infiltration. Bädden ska ligga lägre i terrängen. För markbäddar eller minireningsverk kan avstånden ibland vara kortare. Avståndet mellan en avloppsanordning och en dricksvattenbrunn bör dock aldrig vara mindre än 20 m.
 • Vilket skyddsavstånd gäller till fastighetsgräns?
  Svar: 4 m. Men kan utgå om grannen medtycker.
 • Hur långa ska spridningsledningarna i infiltrationen eller markbädden vara?
  Svar: Max 15 m vid självfall. Det går att göra kortare bädd genom att lägga flera spridarrör.
 • När ska provgrop grävas?
  Svar: Då man vill inrätta en infiltration eller markbädd.
 • Godkänns slutna tankar?
  Svar: Slutna tankar leder till att avloppsvatten måste transporteras långa vägar vilket ger en negativ miljöpåverkan genom avgasutsläpp och slitage på vägar. Slutna tankar kan dock tillåtas med snålspolande toaletter (1 l/spolning) om det är skäligt.


Ska du köpa nytt hus?

Avloppsguiden har nyligen tagit fram ett informationsblad med tips om vad du bör tänka på när du köper en ny fastighet med eget avlopp och vatten. ​Du kan ladda hem brochyren genom att klicka på Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avloppPDF.

Sidan uppdaterad 2016-06-28 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 • Camilla Sundberg Skogström
 • Miljöinspektör
 • Tel: 0225-55 120
 • Skicka e-post

Besöksadress

Västra Långgatan 12

Telefontid:                       Måndag-Fredag kl. 10:00-12:00   Boka gärna tid för besök!

Tjänster och information
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000