lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Forsande vatten

Avloppsrening

Inom Säters kommun finns det åtta avloppsreningsverk som tar hand om hushållens avloppsvattnet. Det största betjänar Säters tätort och är dimensionerat för 8000 personer. Ett av de minsta är beläget i Fäggeby och är dimensionerat för 200 personer.

På sin väg ifrån hushållen till recipienten skall avloppsvattnet passera en lång kedja av händelser: avledning via självfalls-ledningar, pumpningar, olika behandlingar i reningsverken etc.
För att i möjligaste mån hjälpa till att rena avloppet skall Du som abonnent vara noga med att använda toaletten bara till det den är avsedd för. Saker som kan fastna i ledningarna, ämnen som kan skada naturen och liknande skall inte spolas ner.

Några exempel på sånt som inte skall spolas ner, pga. risken för stopp i ledningarna:

 • Blöjor, bindor
 • Topz
 • Kattsand
 • Snören, trasor

Exempel på sånt som inte skall spolas ner, pga. miljöhänsyn:

 • Lösningsmedel, lacknafta
 • Färgrester
 • Cigarettfimpar
 • Bensin, oljor

De sistnämnda är näst intill omöjliga att avskilja i reningsverken, utan följer med som föroreningar i avloppsslammet.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 • Anna Nygren
 • VA-Renhållningschef
 • Tel: 0225-55143
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000