måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
forsande vatten

Vatten och avlopp

Va-avdelningen svarar för vattenförsörjning och avloppsrening i kommunen. För att klara dessa uppgifter har kommunen anlagt vattenverk, avloppsreningsverk och därtill hörande ledningsnät.

Dricksvattenrör av asbetscement

Säters kommun har endast 1.850 m asbetscementrör; huvud-ledningen från vattentäkten i Solvarbo, som förser de sista husen i Solvarbo med vatten. Denna ledning byggdes 1963.

Enligt Livsmedelsverket (SLV) utgör asbest i dricksvatten inte någon hälsorisk. Asbesten är ingjuten i betongen och kommer i princip inte ut i vattnet såvida inte betongen börjar frätas sönder. Det finns inga gränsvärden för asbest i Sverige eller inom EU, men reglerna för dricksvatten innebär bland annat att det inte ska vara korrosivt. Korrosivt vatten kan leda till att ledningarna börjar läcka, men också att onödigt mycket järn, koppar eller asbestfibrer kommer ut i dricksvattnet. Det finns totalt sex gränsvärden och två riktvärden som har till avsikt att motverka eller upptäcka korrosion.

Sammanfattningsvis leder reglerna till att det är osannolikt att stora mängder asbestfibrer skulle hamna i dricksvattnet.

 

Sidan uppdaterad 2017-05-05 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Liv Almstedt
  • VA-Renhållningschef
  • Tel: 0225-55 000
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000