måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser påminner om detaljplaner genom att de är juridiskt bindande och gäller för begränsade områden, men de är enklare och reglerar endast ett fåtal frågor.

Områdesbestämmelser finns för Säters innerstad, sjukhusområdet i Skönvik, delar av Bispberg, Solvarbo by och Dammsjön i Solvarbo.

All planering grundar sig på samverkan och delaktighet - därför är alla planer under arbete tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen och ställs som regel också ut på det bibliotek som ligger närmast det område planen gäller. Alla medborgare är välkomna att ta del av planeringen och att lämna synpunkter. Detaljplaner och områdesbestämmelser tillhör Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och arbetet med dessa planer sköts av Miljö- och Byggkontoret.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Kristina Mellberg
  • Miljö- och byggchef
  • Tel: 0225-55 146
  • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000