fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Detaljplaner

Detaljplaner upprättas som regel för områden med tätare bebyggelse och reglerar juridiskt bindande och ganska detaljerat vad mark och byggnader får användas till, hur stor del som får bebyggas, hur högt man får bygga mm.

Detaljplanen skall normalt följa översiktsplanens anvisningar och anger förutsättningar för bygglov eller andra tillstånd samt för fastighetsbildningsfrågor. Ibland behöver en ny detaljplan upprättas eller den befintliga detaljplanen ändras innan bygglov kan lämnas.

I Säters kommun finns ett stort antal detaljplaner för olika delar av centralorten och ett antal detaljplaner för andra områden i kommunen.

Sidan uppdaterad 2016-06-21 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Kristina Mellberg
  • Miljö- och byggchef
  • Tel: 0225-55 146
  • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000