fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Eldstäder och braskaminer

Anmälan krävs vid installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal i byggnader.

Det här ska din anmälan innehålla;

 • Ifylld blankett för anmälan om installation av eldstad och rökkanal (finns under blankettfliken)
 • Vid installation eller ändring av eldstad ska en planritning bifogas där placering av eldstaden tydligt framgår.
 • Vid installation av rökkanal ska en fasadritning bifogas där skorstenens placering är inritad samt redovisar skorstenens höjd över taknock.

Handläggning påbörjas först när alla handlingar inkommit. Beslut om kontrollplan samt startbesked för din anmälan, samt faktura, skickas till dig med post. En avgift tas ut enligt gällande taxa - i nuläget 1 068 kronor.

Installationen eller ändringen får inte påbörjas innan ett startbesked har lämnats av samhällsbyggnadsnämnden. Sotaren ska besikta anläggningen innan den tas i bruk och godkända uppstigningsanordningar ska monteras. Godkänt besiktningsprotokoll från sotare ska insändas till samhällsbyggnads-nämnden. Innan installationen eller ändringen tas i bruk ska ett slutbesked lämnas av samhällsbyggnadsnämnden.

Om du installerar en eldstad eller rökkanal utan anmälan och startbesked
så kan en sanktionsavgift komma att tas ut enligt 9 kap 19 § plan- och byggförordningen.

Sidan uppdaterad 2017-01-30 av Eva Olsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 •  
 • Besnik Kelmendi
 • Bygglovhandläggare
 • Tel: 0225-55 747
 • Skicka e-post
 •  
 • Öppettider:
 • Måndag-Fredag kl 10.00-12.00
 • Torsdag även 13.00-15.00
 • Boka gärna tid för besök!

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000