måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Bygglov - behövs det?

Anledningen till att man behöver söka bygglov är att samhället i bygglagstiftningen ställt upp vissa krav som skall uppfyllas för allas bästa.
 
Dessa krav handlar om att det man vill göra skall falla inom ramen för den planering som finns i t ex översiktsplan och detaljplan. Kraven handlar också om att det man vill göra inte medför problem och olägenheter för andra. Sist och kanske viktigast är kraven på att det man vill göra blir prydligt och passar in i sitt sammanhang så att det bidrar till allas trivsel och positiva upplevelser.

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar som andra kan se och uppleva. Vissa undantag finns på landsbygden och vad gäller enbostadshus och komplementbyggnader.

Vad är tillåtet utan bygglov?

När krävs bygglov?

Ansökan om bygglov

Bygga nytt

Bygga till

Färdigställandeskydd

Särskilda bestämmelser för småhus

Ändra byggnadens yttre utseende

Ändrad användning

Ändra inomhus

Reklamskyltar utmed väg

 

Sidan uppdaterad 2017-01-30 av Eva Olsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen

 • Helena Olander
 • Byggnadsinspektör
 • Tel: 0225-55 193
 • Skicka e-post
 •  
 • Besnik Kelmendi
 • Bygglovhandläggare
 • Tel: 0225-55 747
 • Skicka e-post
 •  
 • Öppettider:
 • Måndag-Fredag kl 10.00-12.00
 • Torsdag även 13.00-15.00
 • Boka gärna tid för besök!
 •  

Besöksadress

Västra Långgatan 12

Tjänster och information
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000