måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Vinterbild

Avfall och Renhållning

Kungörelse om Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Säters kommun

Av Miljöbalken framgår att för varje kommun ska det finnas föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. I föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar och information som strävar till att uppfylla mål och regelverk gällande hushållsavfall. Kommunen har under år 2015 arbetat fram förslag på nya föreskrifter om hantering av hushållsavfall.

Utställning av förslaget till nya avfallsförskrifter genomförs på kommunens hemsida (se länkarna Föreskrifter, Handläggning samt båda Anvisningar till höger), Säters samtliga bibliotek samt på Rådhuset i Säter from 2016-01-18 tom 2016-02-19. Eventuella synpunkter mot förslaget ska insändas skriftligen och vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2016-02-26.

Återvinningscentralens öppettider

Återvinningscentralen är öppen och bemannad året runt
måndag, tisdag, onsdag och fredag 08.00-16.00.
Torsdag 08.00-19.00.
Helgfria lördagar 08.00-12.00
Torsdag före röd dag samt före midsommarafton öppet 08.00-16.00.
Stängt röda dagar samt storhelgsaftnar.

Säters återvinningscentral (f.d. Sopstationen/ soptippen) är belägen efter vägen Säter-Smedjebacken ca 5 km från Säters centrum. 

Länk till kartaPDF

Sophämtning

Vid driftsfrågor och utebliven sophämtning ringer eller har du frågor gällande debitering, regler och taxor kan du alltid kontakta VA/Renhållningsenheten under telefontiden vardagar mellan kl. 10-12 på telefon 0225-55 151 eller 0225-55 131.

Hushållsavfall töms varannan vecka. Kärlen ställs ut senast klockan 06.00 på hämtdagen. Hämtning av hushållsavfall utförs av Dala Frakt och Logistik AB

Länk till tömningsschema 2017PDF

Sidan uppdaterad 2017-05-02 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Sorteringscentralen
 • Tel: 0225-554 61
 •  
 • VA/Renhållningsenheten
 • Johanna Engström
 • Tel: 0225-55 151
 • Skicka e-post
 •  
 • Zsara Nyström
 • Tel: 0225-55 131
 • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000