lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Aktuellt

 • (2017-03-31)

  Inbjudan till granskning av detaljplan


  Detaljplan för Mora 8:76, Gustafs tätort, Säters kommun, Dalarnas län
  Läs mer


 • (2017-03-15)

  Inbjudan till samråd, Planprogram för lokalisering av särskilt boende (SäBo) i Säter.


  Planprogrammet syftar till att utreda vilken plats i Säters tätort som är lämpligast att uppföra ett särskilt boende (SäBo) på. Planprogrammet jämför fyra alternativa platser som gallrats fram i ett första skede från ursprungligen nio platser. För de områden som inte blir aktuella för särskilt boende kan annan typ av bostads- eller vårdbebyggelse bli aktuell. Planprogrammet utreder lämpligheten för ändamålen bostäder och vård, där särskilt boende ingår som huvudinriktning.

  Läs mer


 • (2017-03-08)

  Extra kvällsöppet på Byggenheten under våren


  Under våren ökar mängden bygglovsansökningar och därför har vi extra öppet följande kvällar:
  torsdag 30 mars, onsdag 5 april, måndag 10 april, tisdag 18 april och onsdag 3 maj mellan klockan 17.00 och 19.00.

  Läs mer


 • (2017-02-28)

  Inbjudan till granskning av detaljplan


  Detaljplan för del av kvarteret Folieraren, Mora by, Säters kommun, Dalarnas län
  Läs mer


 • (2017-02-07)

  Samråd detaljplan för Mora 8:76 (Vattentornet), Gustafs tätort


  Säters kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för fastigheten Mora 8:76. Planhandlingarna består av en karta med planbestämmelser, en planbeskrivning, en markteknisk undersökningsrapport (MUR), en riskanalys avseende omgivningspåverkan från sprängningsarbeten, samt ett PM om Geoteknik.

  Läs mer


 • (2016-08-22)

  Inbjudan till samråd om ny detaljplan för kv. Liljan (inför byggnation av höghus)


  Säters kommun bjuder in till en informationsträff gällande förslag till en ny detaljplan för kvarteret Liljan.Det finns även möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen under samrådstiden. 
  Läs mer


 • (2016-08-18)

  Samråd om fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort


  Säters kommun har tagit fram förslag på en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort.Allmänheten kan lämna sina synpunkter under samrådsperioden.
  Läs mer


 • (2016-06-17)

  Reklamskyltar utmed väg


  Om du vill sätta upp en reklam- eller informationsskylt utmed en väg kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Därutöver krävs tillstånd från markägaren.

  Läs mer


 • (2015-04-28)

  Granskning - Detaljplan för Stora Skedvi skola m.m.


  Det pågående arbetet med detaljplan för Stora Skedvi skola m.m. är nu klart för granskning.
  Läs mer


 • (2015-04-08)

  Attefallshus och annat bygglovsbefriat kräver oftast anmälan


  Bygglovsbefriad åtgärd:
  • Du ska göra en anmälan och invänta startbesked om du vill bygga en komplementbyggnad på 25 m2 (det så kallade ”Attefallshuset”), göra en tillbyggnad på ditt befintliga hus med 15 m2 eller inreda ytterligare en bostad.
  • Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor, utan anmälan eller startbesked.

  Läs mer


 • (2015-02-10)

  Samråd - Detaljplan för Stora Skedvi skola m.m.


  Det pågående arbetet med detaljplan för Stora Skedvi skola m.m. är nu klart för samråd.
  Läs mer


 • (2015-01-15)

  Granskning - Områdesbestämmelser för Bispberg


  Det pågående arbetet med nya områdesbestämmelser i Bispberg är nu klart för granskning.
  Läs mer


 • (2014-10-29)

  Inbjudan till dialogmöte


  Områdesbestämmelser för Bispberg, Säters kommun, Dalarnas län
  Läs mer


 • (2014-08-26)

  När bygglov inte behövs


  Det finns vissa åtgärder som du kan utföra utan bygglov om du bor i ett en- eller tvåbostadshus.
  Läs mer


 • (2014-06-19)

  Information om ändringar i plan- och bygglagen


  Den 4 juni fattade riksdagen beslut om propositionen "Nya åtgärder som kan göras utan bygglov". Lagändringarna träder i kraft den 2 juli 2014.
  Läs mer


 • (2014-04-15)

  Inbjudan till samråd - Detaljplan för del av Österby 28:6 m fl (Dala Biogas)


  Det pågående arbetet med att ta fram en detaljplan för del av Österby 28:6 m fl (Dala Biogas) är nu klart för samråd.
  Läs mer


 • (2013-11-07)
  Översiktsplan 2013

  Översiktsplan 2013 för Säters kommun


  Nu finns den nya reviderade översiktsplanen tillgänglig (finns även under menyn till vänster, Bygga och Bo, Planer och Projekt).
  Läs mer


 • (2013-10-04)

  18 tomter på Skönviksstrand - lägg anbud innan den 7 oktober


  Säters kommun har 18 tomter till försäljning. Storleken varierar mellan 1000 och 1500 m². Med varje tomt följer en andel i en samfällighetsförening som ska äga och förvalta en brygga för småbåtar. Husägarna får tillsammans möjlighet att bygga en egen brygga 100 m från området.
  Läs mer


 • (2013-09-25)
  Karta över planområdet

  Detaljplan för Industrihuset, del av Fabriken 6


  Det pågående arbetet med detaljplanen för Industrihuset, del av Fabriken 6 är nu klart för samråd
  Läs mer


 • (2013-09-25)
  Karta över planområdet

  Områdesbestämmelser för Bispberg


  Inbjudan till samråd om områdesbestämmelser
  Läs mer


 • (2013-09-06)

  18 tomter på Skönviks strand - småstadsidyll med egen bryggplats


  Skönviks strand ligger 1,5 km från Salutorget i Säter i sydsluttning mot Ljusterns strand. Området har natur, golfbana, motionsspår samt sim- och sporthall inpå knuten. Service i form av vårdcentral, folktandvård, restaurang och gymnasieskola finns på nära håll. Förskolan och grundskolan ligger längs vägen mot staden.
  Läs mer


 • (2013-08-27)
  Karta över planområdet

  Detaljplan för Storhaga 7:4 mm


  Det pågående arbetet med detaljplanen för Storhaga 7:4 mm är nu klart för granskning
  Läs mer


 • (2013-08-27)

  Detaljplan för Skönvik 1:10


  Det pågående arbetet med detaljplanen för Skönvik 1:10 är nu klart för utställning.
  Läs mer


Sidan uppdaterad 2016-06-17 av Eva Olsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Samhällsbyggnads- förvaltningen
 • Kristina Mellberg
 • Miljö- och byggchef
 • Tel: 0225-55 146
 • Skicka e-post
 •  
 • Öppettider Byggenheten:
 • Måndag-Fredag kl 10.00-12.00
 • Torsdag även 13.00-15.00
 • Boka gärna tid för besök!

Nyhetsarkiv

2006
2007
2008

Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000