lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Adresser

Byggnader och platser där det bedrivs någon form av verksamhet i kommunen ska ha en belägenhetsadress.

Belägenhetsadressen är knuten till fastigheten och består av ett väg- eller bynamn samt nummer. Detta innebär att även fritidshusbebyggelse får adresser. Belägenhetsadresser är efterlängtade av bl a räddningstjänsten, polisen, sotningsväsendet, kommunens sophämtning m fl. Deras arbete underlättas avsevärt när nya adresser skyltas och uppnumreras.

Kulturnämnden fattar beslut om officiella namn på gator, vägar, platser och bynamn i Säters kommun.

Ett ortnamn som godkänts för offentlig kartproduktion och finns med på de allmänna kartorna ska använda det i just denna godkända form i den kommunala verksamheten.

Miljö- och Bygg ansvarar för att namn och belägenhetsadresser sätts. Kontakta oss om du har frågor om adresser.

Lägenhetsregistret
Uppgifter om alla Sveriges bostäder ska enligt en ny lag om lägenhetsregister föras in i ett register. Lantmäteriverket är den myndighet som har fått uppdraget att upprätta registret.

Uppgifterna som ska finnas i lägenhetsregistret ska Lantmäteriverket delvis samla in från landets fastighetsägare. Insamlingen planeras starta år 2008 och vara avslutad år 2010.

Blanketter finns i Blankettarkivet, se flik upptill till vänster på startsidan.

Sidan uppdaterad 2016-06-28 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnads- förvaltningen
  • Stefan Spånberg
  • Karttekniker
  • Tel: 0225-55 147
  • Skicka e-post

Besöksadress


Västra Långgatan 12
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000