lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

ICDP

Det positiva samspelet uppmärksammas alltmer som en avgörande faktor för en god uppväxt för barn.

I syfte att stärka samspelet mellan vuxna och barn arbetar förskolorna i Säters kommun med stöd av ett program kallat ICDP, Vägledande Samspel.

Vägledande Samspel är ett hälsofrämjande basprogram anpassat för barn i olika åldrar och inom verksamhetsområden som förskola och skola. Programmet baserar sig på modern utvecklingspsykologi och teorier om samspel och lärande. Viktiga förutsättningar för att skapa en meningsfull och utvecklande miljö för barn och vuxna beskrivs.

Vägledande Samspel har utvecklats av professor Karsten Hundeide och professor Henning Rye, båda vid Oslo Universitet. Idag arbetar man med ICDP i ett 20-tal länder världen över. Det ursprungliga syftet var att ge stöd och vägledning till föräldrar i deras samspel med sina barn men under åren har programmen utvecklats och anpassats för användning bland annat i förskola och skola.

Läs mera: Vägledande samspel, - ett sätt att förverkliga FN:s Barnkonvention i vardagenPDF

Sidan uppdaterad 2012-10-10 av Per Wikström
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  •  
  • Ulf Månsson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-552 01
  • Skicka e-post
  •  
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000