måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Brukarundersökningar, Elevenkäter

Barn- och utbildningsnämnden genomför två typer av elevenkäter. Den ena är en s.k. trygghetsenkät som genomförs i årsklasserna 1-6 där vi följer upp elevernas trivsel och trygghet i skolan.

Den andra enkäten genomförs inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Öppna jämförelser. Genom att delta i den enkäten kan vi jämföra våra resultat med andra kommuners resultat.

Sidan uppdaterad 2015-08-10 av Per Wikström
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  •  
  • Ulf Månsson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-552 01
  • Skicka e-post
  •  
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000