fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Betyg

I grundskolan ges betyg varje termin från årskurs 6. Slutbetyg ges i årskurs 9.

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.

Preciserade kunskapskrav finns för tre av betygen – E, C och A. Betygsskalan anger inga preciserade kunskapskrav för betygen D och B.

Meritvärdering

Vid meritvärdering ges betygen följande värden: F = 0; E = 10; D = 12,5; C = 15; B = 17,5; A = 20. 

Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde (max 320 poäng). Till detta kan betyget i moderna språk som språkval läggas och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng. Har eleven betyg i alla obligatoriska ämnen i grundskolan (som är 16 stycken) och dessutom ett betyg i moderna språk som språkval (som är frivilligt) får eleven alltså räkna alla dessa 17 betyg. 

Ta del av betygsresultaten via Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-04-11 av Per Wikström
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  •  
  • Ulf Månsson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-552 01
  • Skicka e-post
  •  
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000