måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan
Barnen ger massage

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsarbete

All verksamhet i kommunen skall bedrivas utifrån en gemensam grund och med utgångspunkt från kommunfullmäktiges övergripande mål:

  • Goda möjligheter till försörjning
  • Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor
  • Förstärka den positiva bilden av Säter
  • Ekologisk hållbar utveckling

Målen uttrycker kommunens vilja när det gäller ortens utveckling och vad förtroendevalda och anställda gemensamt skall sträva efter att uppnå.

Förskolans och skolans verksamhet styrs också av staten bl.a. genom skollag, förordningar och läroplaner.

För att säkerställa att kommunfullmäktiges och statens övergripande mål uppnås har nämnden utvecklat ett systematiskt kvalitetsarbete där nämnden årligen sammanställer verksamheternas resultat, analyserar dessa och utifrån analysen beslutar om verksamhetsmål för det kommande verksamhetsåret.

Läs mer om BUN´s kvalitetsarbetePDF

I menyn till vänster kan du ta del av några av våra utvecklingsarbeten och resultat från vår verksamhet.


Sidan uppdaterad 2016-11-08 av Per Wikström
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  •  
  • Ulf Månsson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-552 01
  • Skicka e-post
  •  
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000