måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

KAA - Kommunala aktivitetsansvaret

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen skall:

 • Hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
 • Vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
 • Dokumentera och föra register över de unga som omfattas
 • Rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB

Vilka ungdomar ingår i KAA?

 • Studieavbrott - elever som avbrutit sina studier från gymnasiesärskolan, från ett nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram
 • Aldrig påbörjat studier – Ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men aldrig påbörjat studier på gymnasiesärskolan, på ett nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram
 • Gymnasieintyg – Elever som har slutfört ett introduktionsprogram enligt sin individuella studieplan
 • Studiebevis – Elever som har slutfört ett nationellt gymnasieprogram utan att ha uppnått kraven för gymnasieexamen
 • IM-elever – Elever studerande på ett introduktionsprogram

Detta gäller dig som är 16-20 år och inte tagit gymnasieexamen:

 • Kontakta aktivitetsansvarig som hjälper dig att finna vägar till studier, praktik eller arbete.Tillsammans hittar vi individuella lösningar för just dig. Det är frivilligt att ta del av aktivitetsansvariges hjälp.
 • Kontakta aktivitetsansvarig om du har en sysselsättning och lämna information om var du studerar, arbetar etc.

För gymnasieskolor med elever från Säters Kommun

Avhopp, hög frånvaro

Använd blankettenPDF om elever som är folkbokförda i Säter avbryter sina studier eller är ogiltigt frånvarande i betydande utsträckning.

Uppföljning

För vår uppföljning är det även av stort värde att så snart som möjligt vid läsårsslut få besked om vilka elever som har fått studiebevis, examensbevis och gymnasieintyg.

Sidan uppdaterad 2017-01-10 av Mai Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Mattias Hörnvall
 • Ansvarig KAA
 • Tfn: 0225-554 09
 • e-post
 •  
 • Postadress
 • Säters kommun
 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Kommunala aktivitetsansvaret
 • Box 300
 • 783 27 SÄTER
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000