måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Boende och resor

Inackorderingstillägg     

En förutsättning för att inackorderingsstöd skall beviljas är att du har minst 40 km resväg mellan hemmet och skolan, eller att inget kollektivt färdmedel finns att tillgå. Ytterligare en förutsättning är att du är inackorderad på skolorten eller i dess omedelbara närhet, samt att du är skriven i Säter.

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnader för boende och uppehälle. Följande belopp gäller: Inom länet 1 480 kr/månad i nio månader. Utom länet 1 700 kr/månad i nio månader. Stödet utbetalas månadsvis via Swedbank.

När beviljas inte Inackorderingstillägg?

Skollagen reglerar undantag då inackorderingstillägg inte beviljas (15 kap. 32 §) och gäller bl.a. elever som antagits i andra hand till utbildningen

Sök inackorderingstillägg hos kommunen

Du kan söka tillägget till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du är folkbokförd i Säter, har minst 4 mil mellan hem och skola och studerar på en:

 • kommunal gymnasieutbildning
 • vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • påbyggnadsutbildning på annan ort

BlankettenPDF skickar du till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 300
783 27 Säter.

Inackorderingstillägg för dig som går på en gymnasial friskola

Du som studerar på en fristående skola söker inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN). En länk till deras sida hittar du till höger.

Obs: Vänta med att skicka in blanketten tills höstterminen börjat. Ansökan kan inte handläggas förrän slutantagning till gymnasieskolan är klar, vilket sker i slutet av juli/början av augusti.

Om du avbryter studierna, skriver dig i annan kommun eller börjar pendla mellan hemmet och skolan är du skyldig att meddela detta till barn- och utbildningsförvaltningen. Om så inte sker blir du återbetalningsskyldig.

Observera också att du måste ansöka om inackorderingstillägg för varje nytt läsår.

  

Resor

Frågor gällande resor besvaras av kommunens trafiksamordnare tfn: 0225-551 61, skicka mail

Sidan uppdaterad 2015-08-12 av Viktoria Robertsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 • Dahlandergymnasiet
 • Rektor
 • Gunnar Johansson
 • Tel: 0225-554 10
 • Skicka e-post
 •  
 • Biträdande rektor
 • Anita Johansson
 • Tfn: 0225-554 12
 • Skicka e-post
 •  
 • Expedition
 • Elisabeth Hellberg
 • Skoladministratör
 • Tel: 0225-55 411
 • Skicka e-post
 •  
 • Birgitta Hedman
 • Studie -och yrkesvägledare
 • Tel: 0225-554 13
 • Skicka e-post
 •  
 • Viktoria Robertsson
 • Utvecklare/Utredare
 • Tel: 0225-55 440
 • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000