måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Val av skola

Vid sex års ålder får alla barn i Säter erbjudande om plats i en kommunal förskoleklass i närheten av sin bostad. Därefter finns plats reserverad för barnet i en närbelägen grundskola resten av skoltiden.

Alla elever har samtidigt rätt att ansöka om byte till en annan kommunal grundskola i Säters kommun, kommunal grundskola i annan kommun eller till en friskola.

Begränsningen ligger i om det finns möjlighet att ta emot ditt barn i den mottagande skolan.

Kontakta mottagande skolas rektor för att höra om det finns plats på skolan. Därefter ber vi dig att meddela barn- och utbildningsförvaltningen i Säter om att du avser byta skola.

Du kan ringa tfn: 0225-552 00 eller maila bun@sater.se. Ange ditt barns namn, personnummer och den skola ni avser att byta till.

Skolskjuts
Vid val av annan kommunal grundskola inom Säters kommun, kommunal grundskola i annan kommun eller vid val av fristående grundskola har kommunen ingen skyldighet att erbjuda skolskjuts.

Skolbarnsomsorg
Vid val av kommunal grundskola i annan kommun har den mottagande kommunen skyldighet att ta emot ditt barn i sin skolbarnsomsorg om du som vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.

Ytterligare frågor
Har du ytterligare frågor, vänd dig till rektor på ditt barns skola eller till barn- och utbildningsförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2016-04-12 av Per Wikström
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Barn- och utbildnigsförvaltningen
  • Mai Andersson
  • Nämndsekreterare
  • Tfn: 0225-552 00

Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000