måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Skolskjuts

Ta del av skolskjutsreglemente för Säters kommunPDF                     

SKOLSKJUTS

För att kommunen skall kunna garantera skolskjuts till skolstart hösten 2017 så måste ansökan vara kommunen till handa senast 
28 februari 2017.

Skolskjuts beviljas enligt Skollagen/skolskjuts och skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län med bilaga med kommunens lokala beslut. I Säters kommun skall man i grundskolan ha minst 3 km mellan hemmet och skolan och gångvägen till hållplats kan vara minst 2 km. För elever i särskolan görs individuella bedömningar.

Utgångspunkterna för bedömning om rätt till skolskjuts är bland annat: färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder och annan särskild omständighet.

Vid delad vårdnad skall bägge vårdnadshavarna signera ansökan.

Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende skall kompletteras med intygande schema att barnet bor ungefär lika mycket hos båda två.

Resor till och från fritidsverksamhet beviljas ej. Behöver barnet skolskjuts vissa dagar skall fritidsschema bifogas med ansökan.

Man måste ansöka för att ha möjlighet att få skolskjuts. Gå in under Blanketter längst upp till vänster på denna sida och klicka dig fram via Barn och utbildning / Ansökan om skolskjuts. Vid växelvis boende ska schema lämnas in samtidigt med ansökan.

För mer information, kontakta någon av trafiksamordnarna - telefonnummer och e-postadress till höger.

Schema växelvis boendeWord


Sidan uppdaterad 2017-01-17 av Camilla K Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Trafiksamordnare
  • Cecilia Romlin
  • 0225-55161
  • Från 1/9 och framåt telefontid kl 08:00-10:00
  • E-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000