fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Vanliga frågor och svar

Hur gör jag när jag ansöker om barnomsorg?

Du kan ansöka direkt på webben i vår e-tjänst eller skriva ut en blankett (under fliken blanketter på Säters kommuns hemsida) fylla i och skicka till barn- och utbildningsförvaltningen. Har du inte tillgång till dator/skrivare kan du få blanketten hemskickad.

Hur gör jag när vi vill säga upp en plats inom förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem)?

Du kan avsluta platsen med e-legitimation direkt på webben i vår e-tjänst eller skriva ut en blankett, uppsägning av barnomsorgsplats, som finns på hemsidan under fliken blanketter och skickar den till barn- och utbildningsförvaltningen. Har du inte tillgång till dator/skrivare kan du få blanketten hemskickad.

Båda vårdnadshavarna ska skriva under uppsägningen. Om en av vårdnadshavarna är ensam platsinnehavare behöver inte båda skriva på. Uppsägningstiden är en månad.

Hur skaffar man e-legitimation?

Ett flertal banker samt Telia utfärdar e-legitimation. Läs mer om hur du skaffar e-legitimation på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Ska jag säga upp platsen på förskolan/ pedagogisk omsorg när mitt barn ska börja förskoleklass?

Du säger upp platsen på förskolan om barnet inte ska ha fritidshemsplacering till hösten (en månaders uppsägningstid). Ska barnet ha plats på fritidshem ska du inte säga upp din förskoleplats/pedagogiska omsorg. Platsen övergår automatiskt till en fritidshemsplacering. Har du en allmän förskoleplats måste du dock ansöka om fritidshemsplats då allmän förskoleplatsen avslutas automatiskt vid vårens terminsslut (slutet av maj månad).

Kan jag få reducering av avgiften när jag har semester eller längre tids ledighet?

Nej, avgiften tas ut i form av fast abonnemangsavgift 12 månader/år.

När ska jag fylla i och lämna inkomstredovisning?

Inkomstredovisning lämnas i god tid (minst 3 veckor) innan inskolningen startar. Vid ändring av inkomst lämnas ny inkomstredovisning månaden innan ny inkomst börjar gälla så att rätt avgift debiteras. Inkomstredovisning kan göras med e-legitimation direkt på webben i vår e-tjänst eller på blankett som skickas till barn och utbildningsförvaltningen. Stickprovskontroller görs hos skatteverket.

Vad är ”Allmän förskola”?

Allmän förskola kom som en reform från regeringen för att alla barn från höstterminen det år barnet fyller tre år skulle få rätt till förskola 525 timmar per år även om föräldrarna inte arbetar, studerar eller har en plats för föräldralediga eller arbetslösa. Allmän förskole placeringen är avgiftsfri. Kommunen bestämmer förläggningen av de 525 timmarna. I Säters kommun är förläggningen av tiden tisdag till torsdag kl. 9.00- 14.00 från september till maj månad.

Hur gör jag om jag vill ha Allmän förskola?

Du kan göra en ansökan på webben i vår e-tjänst och skriva i att det är allmän förskola du ansöker om eller fylla i blanketten ”ansökan om allmän förskola” och skicka till barn- och utbildningsförvaltningen.

Har du redan en ”vanlig placering” avslutas den automatiskt med 2 månaders uppsägningstid då du ansöker om allmän förskola.

Allmän förskola måste sökas för varje nytt läsår då placeringen upphör automatiskt vid terminens slut i maj månad.

Hur gör jag om jag har Allmän förskola 15 tim./v. men ska börja arbeta/studera och behöver ha mitt barn på förskolan mer tid?

Du gör en ansökan om barnomsorg på webben i vår e-tjänst eller fyller i blanketten ”ansökan om barnomsorg” och skickar till barn och utbildningsförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2017-03-21 av Per Wikström
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Anki Gustafsson
  • Förvaltningsassistent
  • tfn: 0225-551 99
  • Skicka e-post
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000