lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Modersmålsstöd i förskolan

Barn med annat modersmål än svenska kan få stöd i modersmålet om de använder det aktivt varje dag i hemmet och om de har behov av extra stöd med sitt ord- och begreppsförråd för att kunna delta i den dagliga verksamheten.

Barn som nyligen kommit till Sverige kan få intensivt modersmålsstöd under inskolningen.

För de nationella minoritetsspråken i Sverige kan stödet ges även om språket inte aktivt talas i hemmet.

För att bedöma rätten till modersmålsstöd måste hänsyn tas till hur barnet fungerar i den dagliga verksamheten. Pedagogerna i verksamheten bedömer i samråd med vårdnadshavaren om barnet uppfyller de kriterier som gäller för att beviljas modersmålsstöd. Beslut om modersmålsstöd tas av rektor i samråd med vårdnadshavaren.

Modersmålsstödet i förskolan är inte en undervisning utan ett stöd inom förskolepedagogiken t.ex. i samlingen eller i barnens lek.

Vill du veta mera?
Till höger på denna sida ser du en länk via vilken du kan ta del av läromedel och andra resurser för barn med andra modersmål än svenska. Här hittar du bland annat kommenterade tips på böcker, översättningar, ljudböcker och broschyrer av olika svårighetsgrad som är användbara i förskolan i det dagliga arbetet.

Hämta blankett för ansökan om modersmålsstöd i förskolan genom att klicka här.öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-05-16 av Per Wikström
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Anki Gustafsson
  • Förvaltningsassistent
  • tfn: 0225-551 99
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000