lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Att överklaga beslut om åtgärdsprogram

Om du vill överklaga ett beslut kring ett åtgärdsprograms innehåll, eller ett beslut om att ett åtgärdsprogram inte ska upprättas skall du skriva till skolväsendets överklagandenämnd och besvära dig över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till skolan.

Om beslutet inte ändras som du önskar sänder rektor överklagandet vidare till skolväsendet överklagandenämnd.

För att skolväsendets överklagandenämnd ska kunna ta upp överklagan måste skrivelsen ha kommit in till skolan inom tre (3) veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Tala om vilken eller vilka beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och vad ärendet handlar om. Tala om varför du anser att beslutet ska ändas och vilken ändring du vill ha. Sänd även med sådant som du anser har betydelse för bedömningen och som du inte tidigare gett in.

Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge personnummer, adress och telefonnummer.

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till rektor eller till barn- och utbildningsförvaltningen, tfn: 0225-55 200.

Sidan uppdaterad 2012-01-25 av Per Wikström
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  •  
  • Ulf Månsson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-552 01
  • Skicka e-post
  •  
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000