lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Är du inte nöjd?

Om du eller ditt barn har kritik mot förskolan eller skolan är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med skolan eller förskolan (du kan också lämna kritik och synpunkter via länken under "Tjänster och information" till höger på denna sida).

Viktigt att prata med rektorn

Om du inte får rätt hjälp av läraren/personalen bör du prata med förskolechefen eller skolans rektor som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Inom skolan är det  till exempel rektorn som ska se till att eleverna får det stöd de behöver och som tar beslut om olika åtgärder. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa problemen.

Men om man inte får hjälp av rektorn?

Du kan alltid göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, men om problemet på skolan inte blir löst efter att du pratat med rektorn kan du vända dig till förvaltningschefen i kommunen. Är det en fristående skola kan du vända dig till styrelsen för skolan. Innan du gör en anmälan är det viktigt att den som är ansvarig för skolan eller förskolan fått möjlighet att rätta till sådant som blivit fel. Ofta är det också ett enklare och snabbare sätt för dig att få hjälp.

Kan jag inte vända mig till Skolinspektionen direkt?

Jo, det kan du. Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, och man kan också vara anonym. Men många gånger är det enklare att försöka lösa problemen direkt med skolan eller ta hjälp av dem som ansvarar för skolan. Det kan ta fem månader för Skolinspektionen att utreda en anmälan och Skolinspektionen kan inte bestämma hur en skola ska göra eller vilket stöd en elev ska få. Skolinspektionen kontrollerar om en skola har följt de regler som gäller, men kan aldrig ändra ett beslut som rektorn har fattat.

OBS!

Tänk på att alla handlingar som kommunen och Skolinspektionen tar emot är allmänna och blir offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa dem. Men kommunen och Skolinspektionen kan, enligt sekretesslagen, hemlighålla vissa personliga uppgifter.

Läs mer om att göra en anmälan till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här arbetar förskolan/skolan vid anmälgan gällande diskriminering eller kränkande behandlingöppnas i nytt fönster

Skolskjuts, linjetrafik

Är du inte nöjd med, eller har synpunkter på Dalatrafiks linjetrafik hänvisar vi till Dalatrafiks kundtjänst 0771-95 95 95

Sidan uppdaterad 2015-01-09 av Per Wikström
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  •  
  • Ulf Månsson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-552 01
  • Skicka e-post
  •  
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000