torsdag 25 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Att starta egen verksamhet

Möjlighet finns för enskild anordnare att erbjuda förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi, under förutsättning att vissa grundläggande krav uppfylls.

Godkännande lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas (Skollagen 2 kap. 5-6 §§)

En enskild anordnare som vill erbjuda förskoleverksamhet, fritidshems-verksamhet samt pedagogisk omsorg till invånare i Säters kommun skall ansöka om ett beviljande av barn- och utbildningsnämnden.

Den enskilda anordnaren är verksamhetsansvarig och arbetsgivare för personalen och svarar därmed för att anställnings- och arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning. Kommunen är inte huvudman för verksamheten och är inte juridiskt ansvarig för den verksamhet som bedrivs inom denna ram.

Verksamheten skall utföras i Säters kommun.

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorgPDF

Blankett för ansökanPDF

Sidan uppdaterad 2017-02-27 av Viktoria Robertsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Per Wikström
  • Biträdande förvaltningschef
  • Tel: 0225-55 178
  • Skicka e-post
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000