lördag 29 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Rutin för polisanmälan i skolan

Det finns inte någon laglig skyldighet för skolan att polisanmäla en elev som har begått ett brott. Det finns heller inte några särskilda nationella föreskrifter som anger om, hur eller när polisen ska kopplas in. Den enda bestämmelse om anmälningsplikt som gäller för dem som är anställda inom förskola och skola är bestämmelsen i 14 kap. 1§ socialtjänstlagen om skyldighet att anmäla till socialnämnden om ingripande till ett barns skydd.

Barn- och utbildningsnämndens rutin ska ses som ett stöd i skolornas arbete när det uppstår brottsliga gärningar. Rutinen syftar också till att skapa ett gemensamt synsätt på, och ett väl genomtänkt förhållningssätt till, vad som motiverar en polisanmälan och vem som faktiskt anmäler.

Tre huvudregler för Säters skolor:


1. Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras
2. Skolan ska polisanmäla alla brott som utförs i eller i anknytning till skolan
3. När polisanmälan sker ska samtidigt händelsen anmälas till Socialtjänsten

Ta del av rutinen för polisanmälan i skolanPDF

Sidan uppdaterad 2014-04-08 av Mai Andersson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  •  
  • Ulf Månsson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-552 01
  • Skicka e-post
  •  
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000