måndag 29 maj 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Har du blivit kränkt eller diskriminerad

Så här arbetar vi vid anmälan om diskriminering eller annan kränkande behandling

Anmäla

Om ditt barn upplever sig vara utsatt för kränkande behandling eller diskriminering är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med personalen vid förskolan eller skolan.

Lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäler detta till förskolechefen eller rektorn.

Ett barn/en elev som känner sig utsatt för kränkning av ett annat barn/elev ska ta kontakt med en vuxen på förskolan/skolan. Alla vuxna på förskolan/skolan har ett ansvar för att föra detta vidare till förskolechefen/rektorn. Barnet/eleven kan naturligtvis också ta kontakten via sin vårdnadshavare. Detta gäller oavsett om kränkningen skett direkt mellan barn/eleverna eller genom meddelande på mobiltelefon, chatt eller liknande.

Ett barn/en elev som utsätts för kränkande behandling eller diskriminering av en vuxen på förskolan/skolan ska vända sig till någon annan vuxen på förskolan/skolan, t ex lärare, kurator eller förskolechef/rektor. Den som får en sådan anmälan meddelar förskolechef/rektor.

Vuxen på skolan som märker att en annan vuxen på skolan kränker eller diskriminerar ett barn/en elev ingriper direkt. Förskolechef/rektor informeras alltid om det inträffade.

Förskolechef/rektor informeras också vid misstanke om att personal kränker barn/elev. Om förälder upplever att personal kränker ett barn/en elev uppmanas föräldern att kontakta förskolechef/rektor.

Utreda

Förskolechef/rektor inleder en utredning kring uppgivna kränkningar och i förekommande fall vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Känner ett barn/en elev sig kränkt av förskolechef/rektor ska utredningen göras av förvaltningschef.

Förskolechefen eller rektorn anmäler också i samband med att utredningen inleds detta till barn- och utbildningsnämnden.

Åtgärda

Förskole/skolledningen ansvarar för att ytterligare åtgärder sätts in. Vidare kan upprättande av åtgärdsprogram bli aktuellt för elever inom grundskolan.

Ta i första hand kontakt med förskolechef/rektor vid den förskola/skola som ditt barn tillhör.

Läs mer

Sidan uppdaterad 2016-04-12 av Per Wikström
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
  •  
  • Ulf Månsson
  • Förvaltningschef
  • Tel: 0225-552 01
  • Skicka e-post
  •  
Externa länkar
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000