fredag 28 april 2017
Translate

Translate site

Till startsidan Till startsidan

Aktuellt

Tyvärr har vi återigen problem med webbinloggningen./ Barn och utbildning

 • (2017-03-28)

  Nyheter i placeringsregler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem


  Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-03-15 om ändringar i placeringsreglerna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
  Läs mer

 • (2017-03-23)

  Utbilda dig till lärare och få lön samtidigt


  Läs mer

 • (2016-12-15)

  Nu fungerar inloggningen till webben igen.


  Läs mer

 • (2016-12-13)

  Problem med webbinloggningen


  Just nu fungerar det inte att logga in på barn-och utbildninsförvaltningens e-tjänster. Felsökning pågår! Den öppna ingången utan inloggning för ex.  ansökan av barnomsorg fungerar dock.
  Läs mer

 • (2016-11-14)

  Nytt inkomsttak 2017 för maxtaxan


  Enligt Skolverket höjs inkomsttaket i maxtaxan fr.o.m. 1 januari 2017.Det innebär att ny högsta avgiftsgrundande inkomst (hushållets bruttoinkomst per månad) blir 45 390 kr.
  Läs mer

 • (2016-10-28)

  Säter näst bäst i Dalarna enligt Föräldraalliansens Grundskoleindex!


  Säter hamnar på plats 33 av landets 290 kommuner. En förbättring med 40 placeringar från 2015 års mätning. I länet finns endast en kommun med bättre placering.
  Läs mer

 • (2016-10-26)

  Timvikarier sökes!


  Anmäl ditt intresse för ett givande och spännande arbete!

  Klicka här för att anmäla digöppnas i nytt fönster
  Läs mer

 • (2016-10-03)

  Bästa Skolkommun 2016


  Lärarförbundet har publicerat sin ranking, "Bästa skolkommun 2016"
  Läs mer

 • (2016-04-11)

  Förskolan testar digitalt kommunikationsverktyg


  Storhaga förskola och Trollskogens förskola kommer att testa verktyget Pluttra och Stora Skedvi förskola kommer att testa Infomentor förskola.
  Läs mer

 • (2016-02-09)

  Nu är det dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 2016/2017


  Den elev som av särskilda skäl inte kan ta sig till skolan behöver ansöka. Särskilda skäl kan bland annat vara dubbelt boende, funktionsnedsättning eller farlig skolväg.Vid val av annan skola än placeringsskola behöver man ansöka om skolskjuts. Detta gäller även de som väljer skola i annan kommun.För att kommunen skall kunna garantera skolskjuts till skolstart hösten 2016 så måste ansökan vara kommunen till handa senast 13 Mars 2016 .
  Läs mer

 • (2016-02-01)

  Välkommen till informationsträff om bygget i Stora Skedvi


  Dag: 17 februari 2016Tid: 18:00-19:30Lokal: Gymnastiksalen, Stora Skedvi skola
  Läs mer

 • (2016-01-12)
  Specialpedagog Rita Finnman föreläser

  Terminsupptakt för förskolans personal


  Den 7 januari startade samtliga förskolor i Säters kommun med en gemensam utbildningsdag i Folkets hus, för att implementera ett nytt material inför utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna.
  Läs mer

 • (2015-12-16)

  Skolbusskorten gäller inte under jullovet


  Som vanligt är det så att skolkorten inte gäller under jullovet.
  Skolkorten gäller till och med tisdag 22 december.
  De börjar gälla igen från och med torsdag 7 januari.

  Läs mer

 • (2015-12-10)

  Säter raket i Föräldraalliansens grundskoleindex!


  Säter förbättrat sin placering med hela 138 placeringar från föregående år. Med det gör Säter den sjunde bästa förbättringen av landets 290 kommuner.
  Läs mer

 • (2015-08-04)

  "Ny" skolskjutshållplats vid Stora Skedvi skola


  Nu har Samhällsbyggnadskontoret i samarbete med Västanhede trafik gjort i ordning så att bussarna kan stanna på ett säkert sätt samtidigt som det blir mer tillgängligt för elever med funktionshinder.
  Läs mer

 • (2015-06-15)

  Förbättrade betygsresultat


  Sätereleverna förbättrar sina betygsresultat
  Läs mer

 • (2015-06-05)

  Ny förskola och skola i Stora Skedvi nu på gång!


  Upphandling av entreprenör av bygget är nu klar
  Läs mer

 • (2015-06-02)
  Bild på Lena Perrault

  Ny förskolechef i Stora Skedvi förskoleområde


  Vi hälsar Lena Perrault välkommen som ny förskolechef i Stora Skedvi förskoleområde.
  Läs mer

 • (2015-05-08)

  Avveckling av de nationella gymnasieprogrammen vid Dahlander kunskapscentrum


  Förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott att avveckla de nationella programmen på Dahlander kunskapscentrum
  Läs mer

 • (2015-04-09)

  Nya avgiftsnivåer för maxtaxa


  Skolverket har beslutat att från den 1 juli 2015 indexera inkomsttaket i maxtaxan.
  Läs mer

 • (2015-03-26)

  Placeringsreglerna för förskoleverksamhet


  är nu reviderade och beslutade av BUN den 150319.
  Läs mer

 • (2015-02-10)

  Detaljplan för Stora Skedvi skola ut på remiss


  Detaljplanen görs för att medge en utbyggnad av Stora Skedvi skola så att verksamheten kan inrymma både skola, förskola och idrottshall.
  Läs mer

 • (2015-02-10)

  Kulturskolan kvalitetssäkrad


  Kulturskolan kvalitetssäkrad genom Qualis
  Läs mer

Sidan uppdaterad 2017-01-02 av Anki Gustafsson
Till startsidan Till startsidan
Kontakt
 •  
 • Ulf Månsson
 • Förvaltningschef
 • Tel: 0225-552 01
 • Skicka e-post
 •  
Tjänster och information
Säters kommun
Rådhuset
783 27 Säter
Tel: 0225-55 000